Η ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία εντύπων και εγγράφων που θα φανούν χρήσιμα σε πολίτες, γονείς, εκπαιδευτικούς και Δ/ντες – Προϊστάμενους Σχολικών Μονάδων.

Οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται είναι:

Άδειες
Σχολεία
Εκπ/κοί
Μαθητές