Η προετοιμασία για την υποβολή ενός σχεδίου περιλαμβάνει διάφορα στάδια.

Αρχικά είναι απαραίτητη η ενδελεχής μελέτη του ετήσιου Οδηγού Erasmus ο οποίος εκδίδεται για κάθε νέα πρόσκληση υποβολής. Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να δίνεται τόσο στα εισαγωγικά μέρη όπου αναλύονται οι οριζόντιες αλλά και τομεακές προτεραιότητες, οι Γενικοί και Ειδικοί στόχοι και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος όσο και στα μέρη που εμβαθύνουν στη Βασική Δράση όπου επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ο αιτών οργανισμός ανάλογα με τον αντίστοιχο Τομέα ενδιαφέροντος (Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κλπ).

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι Συμπληρωματικές Ανακοινώσεις για αναλυτικές Οδηγίες που εκδίδει ανά Τομέα σε κάθε ετήσια πρόσκληση το ΙΚΥ ως Εθνική Αρχή όπου προσδιορίζονται οι Εθνικές προτεραιότητες, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο του προγράμματος και δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων.

Σημαντικό υποστηρικτικό έντυπο για την ορθή προετοιμασία των αιτήσεων είναι ο Οδηγός Αξιολογητών.

Τέλος, η συμπλήρωση της αίτησης είναι καλό να περιλαμβάνει μια περίοδο προεργασίας με τη συμμετοχή των μελών της ομάδας πριν την τελική συγγραφή και υποβολή η οποία θα πρέπει να γίνεται μερικές μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία προκειμένου να αποφεύγονται τεχνικά προβλήματα που οφείλονται στην εκτεταμένη χρήση της πλατφόρμας υποβολής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Οδηγός 2024

Οδηγός 2023

Αιτήσεις

Εκτός από τη μελέτη των σχετικών εντύπων που παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα αυτή, είναι πολύ σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι φορείς /σχολεία να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εγγραφής που θα τους επιτρέψουν να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις και να καταχωρηθούν στο σύστημα εγγραφής  εγγραφής (organization registration system) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο είναι απαραίτητο για την υποβολή της αίτησης. Τα βήματα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά εδώ (παραπομπή στο eu login της κατηγορίας Πλατφόρμες & Εργαλεία).

 

Συμπληρωματικές Ανακοινώσεις 2023