Μισθοδοσία Μονίμων
Μόνιμοι

Ανακοίνωση: Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η λειτουργία εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.), απ’ όπου μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για τις μηνιαίες αποδοχές σας, εισάγοντας του προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet (μόνο για μόνιμους & αναπληρωτές κρατικού).
Ηλ/κή διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/webtax/misthreporteap

Μισθοδοσία Αναπληρωτών
Βεβαιώσεις αποδοχών προηγούμενου έτους