Κατηγορία: Οικονομικά Θέματα

Archives for Οικονομικά Θέματα

Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Πολυθεσίας/Πρόσθετης Απασχόλησης του ν.1256/1982

Βάση της κείμενης νομοθεσίας, σας ενημερώνουμε ότι εκπαιδευτικοί/υπάλληλοι, οι οποίοι: α)  κατέχουν και άλλη θέση στο δημόσιο με αμοιβή ή β) έχουν αμοιβή από πρόσθετη απασχόληση σε δημόσιους φορείς, όπως …
Continue Reading
Μετάβαση στο περιεχόμενο