Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πιτσουλάκη 73, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810529300
FAX: 2810372644
email: mail@dipe.ira.sch.gr

Υπηρεσίες

Σχολικές Μονάδες

Χάρτης περιοχών ευθύνης Νηπιαγωγείων Ηρακλείου

Χάρτης Δ.Σ. Ηρακλείου

ΠΥΣΠΕ Ηρακλέιου

Διαύγεια