Δίνουμε για χρήση την ηλεκτρονική αποτύπωση των Νηπιαγωγείων, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση τόσο των Γονέων-Κηδεμόνων όσο και των Σχολικών Μονάδων της αρμοδιότητας ευθύνης μας.

Προσωρινά, τα στοιχεία αφορούν μόνο στα Σχολεία Δήμου Ηρακλείου

samaritakis_gis

Θερμές ευχαριστίες στον κ. Σαμαριτάκη Βασίλειο, Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο, MSc Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (https://samaritakis.gr/), για την εθελοντική–αφιλοκερδή προσφορά του να αποτυπώσει ηλεκτρονικά τις σχολικές περιφέρειες ευθύνης των Νηπιαγωγείων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Χάρτης Περ. Ευθύνης Νηπ.