Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία σχετικά με την τοποθέτηση Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων μετά την Επαναπροκήρυξη.

6ΝΥΓ46ΝΚΠΔ-ΥΨΛ

ΑΝΑΦΟΡΑ_ΑΝΑΛΗΨΗΣ_ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ_ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ.

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ