Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε τις τοποθετήσεις των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Ηρακλείου.

Ημερομηνία Τοποθέτησης: 01/02/2024.

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 01.02.2024 Π.Ε. Ηρακλείου