Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Ηρακλείου στις 29.01.2024.

Προσλήψεις_Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 29_1_2024