Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών Γενικής – Ειδικής Αγωγής και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από Πέμπτη 1/2/2024 έως Τρίτη 6/2/2024 και ώρα 23.59 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@dipe.ira.sch.gr.

Σας ενημερώνουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα προσμετρηθούν μετά τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω αρχεία:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠΟΘ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 23-24

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠΟΘ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 23-24

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 23-24

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2023-24_signed