Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 11/08/2023 έως Κυριακή 20/8/2023 στις 23:59

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να μελετήσετε  την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο αίτημα έκδοσης Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, είτε γίνει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας, είτε με έντυπη αίτηση, παρακαλούμε να αναφέρεται ρητά ότι αφορά στην συγκεκριμένη πρόσκληση.