Το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου με την 23η/10-08-2023  Πράξη του ολοκλήρωσε τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης – αποσπάσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ και όσων αιτήθηκαν απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ.

  • Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου (αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ) καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους την 1η Σεπτεμβρίου 2023.
  • Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι και τοποθετήθηκαν είτε κατά προτεραιότητα, είτε με τις γενικές αποσπάσεις, παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την 1η Σεπτεμβρίου 2023 στο σχολείο τοποθέτησής τους.
  • Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της οργανικής τους θέσης και θα παραμείνουν εκεί μέχρι  την αντικατάστασή τους.

Πίνακες ΠΕ60

Πίνακες ΠΕ70

Ενστάσεις επί των πινάκων απόσπασης υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 14/08/2023 στο email της Διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου (mail@dipe.ira.sch.gr).