Το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου με την 23η/10-08-2023  Πράξη του ολοκλήρωσε τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης – αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ11ΕΑΕ, ΠΕ60ΕΑΕ, ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91 και ΠΕ91ΕΑΕ, που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ /ΠΥΣΔΕ και όσων αιτήθηκαν απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ.

  • Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου (αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους την 1η Σεπτεμβρίου 2023.
  • Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι και τοποθετήθηκαν είτε κατά προτεραιότητα, είτε με τις γενικές αποσπάσεις, παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την 1η Σεπτεμβρίου 2023 στο σχολείο τοποθέτησής τους.
  • Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της οργανικής τους θέσης και θα παραμείνουν εκεί μέχρι  την αντικατάστασή τους.

Πίνακες ΠΕ05

Πίνακες ΠΕ06

Πίνακες ΠΕ07

Πίνακες ΠΕ08

Πίνακες ΠΕ11

Πίνακες ΠΕ11ΕΑΕ

Πίνακες ΠΕ60ΕΑΕ

Πίνακες ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71

Πίνακες ΠΕ79

Πίνακες ΠΕ86

Πίνακες ΠΕ91

Πίνακες ΠΕ91ΕΑΕ

Ενστάσεις επί των πινάκων απόσπασης υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 14/08/2023 στο email της Διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου (mail@dipe.ira.sch.gr).

Η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ θα συνεχιστεί αύριο για τους κλάδους ΠΕ60 και ΠΕ70.