Το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου με την 22η/08-08-2023 πράξη του τοποθετεί τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με βάση τους παρακάτω πίνακες:

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ60ΕΑΕ

Όσοι εκπαιδευτικοί επέλεξαν να τοποθετηθούν με τις γενικές αποσπάσεις, καλούνται να αποστείλουν μέχρι και την Πέμπτη 10/08/2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο email της Διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου (mail@dipe.ira.sch.gr) συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση και κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση συνυπηρέτησης
  2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Βεβαίωση σπουδών τέκνου
  5. Βεβαίωση ΚΕΠΑ (σε περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων του/της ιδίου/ας ή μελών της οικογένειάς του/της).

Για την αίτηση απόσπασης πατήστε εδώ.

Αν υπέβαλαν Αίτηση Βελτίωσης Θέσης τον Οκτώβριο του 2022 ή Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου τον Ιούλιο του 2023, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή των δικαιολογητικών τους, δεν είναι απαραίτητο να τα αποστείλουν.

Σημείωση:

Αν υπέβαλαν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ τον Ιούλιο 2023, μπορούν να την τροποποιήσουν υποβάλλοντας εκ νέου την επισυναπτόμενη αίτηση συμπληρωμένη. Διαφορετικά ισχύει η αίτηση απόσπασης που έχουν ήδη υποβάλλει.

Ενστάσεις επί των πινάκων υπεραριθμίας υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 10/08/2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο email της Διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου (mail@dipe.ira.sch.gr).