ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Διευθυντής  της  Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ  Μπελαδάκης καθώς και όλο το προσωπικό, καλωσορίζει και συγχαίρει τους Νεοδιόριστους συναδέλφους Εκπαιδευτικούς και τους εύχεται  καλή τοποθέτηση!

Απαντώντας  σε ερωτήματα  συναδέλφων  και με στόχο την καλύτερη οργάνωση  της διαδικασίας υποδοχής των Νεοδιόριστων συναδέλφων , για το σχ. έτος 2023-24, αλλά και την προετοιμασία  των ιδίων σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,  ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Αναμένεται  η  δημοσίευση της απόφασης μόνιμων διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).  Θα ακολουθήσει ενημέρωση από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., με την οποία θα ενημερωθείτε  για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλετε να παρουσιαστείτε για Ορκωμοσία και Ανάληψη υπηρεσίας στη Δ/νση  Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Σε αναμονή της δημοσίευσης  της ανωτέρω απόφασης πρόσληψης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παραθέτουμε  λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τους νεοδιόριστους συναδέλφους και να κατατεθούν την ημέρα ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Για το έντυπο πατήστε εδώ.

Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας.  Για το έντυπο πατήστε εδώ.

Αίτηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού. Για το έντυπο πατήστε εδώ.

Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας. Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ. Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη Δήλωση ασφαλιστικής κάλυψης. Για το έντυπο της Υ.Δ. πατήστε εδώ.

Αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος. Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη Δήλωση οικογενειακής κατάστασης. Για το έντυπο της Υ.Δ. πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη Δήλωση καταβολής επιδόματος τέκνων. Για το έντυπο της Υ.Δ. πατήστε εδώ.

Αίτηση για αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικού Στρατού Τύπου Α΄. Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ.

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης.  Για το έντυπο πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη δήλωση νεοδιόριστου. Για το έντυπο πατήστε εδώ.

Παρακαλούμε τους νεοδιόριστους συναδέλφους όπως  επισκέπτονται καθημερινά την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. για να ενημερώνονται για πρόσθετες διευκρινήσεις, οδηγίες και ενέργειες που θα πρέπει να προβούν τις επόμενες ημέρες.