Όσοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν θετική δήλωση υπεραριθμίας καλούνται να αποστείλουν μέχρι και τη Δευτέρα 07/08/2023 στο email του ΠΥΣΠΕ (dipispe@dipe.ira.sch.gr) κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση συνυπηρέτησης
  2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Βεβαίωση σπουδών τέκνου
  5. Βεβαίωση ΚΕΠΑ (σε περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων του/της ιδίου/ας ή μελών της οικογένειάς του/της).

Αν υπέβαλαν Αίτηση Βελτίωσης Θέσης τον Οκτώβριο του 2022 ή Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου τον Ιούλιο του 2023, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή των δικαιολογητικών τους, δεν είναι απαραίτητο να τα αποστείλουν.