Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Ομάδες και όμορες ομάδες Δημοτικών Σχολείων

Ομάδες Νηπιαγωγείων

Αίτηση Υπεραριθμίας

Πίνακες υπεραριθμιών:

Λειτουργικές Υπεραριθμίες ΠΕ70

Λειτουργικές Υπεραριθμίες ΠΕ60

Λειτουργικές Υπεραριθμίες ΠΕ60ΕΑΕ

Λειτουργικές Υπεραριθμίες ΠΕ11

Λειτουργικές Υπεραριθμίες ΠΕ06

Κενά για τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς:

Λειτουργικά κενά ΠΕ70

Λειτουργικά κενά ΠΕ60

Λειτουργικά κενά ΠΕ60ΕΑΕ

Λειτουργικά κενά ΠΕ11

Όλοι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων Δασκάλων (ΠΕ70), Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής(ΠΕ60ΕΑΕ), Φυσικής Αγωγής(ΠΕ11), Αγγλικών (ΠΕ06) που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία, οφείλουν να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι όπως επίσης και τα σχολεία στα οποία επιθυμούν να τοποθετηθούν, εάν τελικά κριθούν υπεράριθμοι, από  την Τρίτη 01-08-2023 έως και την Παρασκευή 04-08-2023 και ώρα 14:00 με βάση τις οδηγίες της παραπάνω πρόσκλησης.