Το Σάββατο 22/05/2021 ενημερώθηκε και ο τελευταίος εκπαιδευτικός της επικαιροποιημένης λίστας για τα αδιάθετα εμβόλια.

Με τη διαδικασία αυτή εμβολιάστηκαν συνολικά 594 εκπαιδευτικοί από 03/04/2021 έως 22/05/2021.