Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) την Παρασκευή, 21/05/2021:

10/12/1994 (Από τον επικαιροποιημένο κατάλογο)

14 εμβόλια

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος λογικά θα εξαντληθεί αύριο Σάββατο 22/05. Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς που για κάποιους λόγους δεν απαντούν στο τηλέφωνο, να γνωρίζουν ότι πιθανόν αύριο ή την Δευτέρα να είναι η τελευταία μέρα που η επιτροπή θα κάνει προσπάθεια να τους καλέσει.