Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) την Πέμπτη, 20/05/2021:

25/05/1991 (Από τον επικαιροποιημένο κατάλογο)

15 εμβόλια