Συνημμένα σας αποστέλλουμε Ανακοινοποίηση στο ορθό του εγγράφου του ΚΠΕ Βάμου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, καθώς εκ παραδρομής ημερομηνία του εγγράφου φαινόταν 27 Μαΐου, ενώ η σωστή είναι η σημερινή, 24 Μαΐου 2021.
Για το ΚΠΕ Βάμου
Ο Υπεύθυνος
Ποντικάκης Φώτιος