Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε και συγχαίρουμε τους νεοδιόριστους συναδέλφους και τους ευχόμαστε  καλή τοποθέτηση!

Οι διοριζόμενοι/ες εκπαιδευτικοί, οφείλουν να παρουσιαστούν στους Διευθυντές/Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε αναμονή της δημοσίευσης της απόφασης πρόσληψης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παραθέτουμε μία λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τους νεοδιόριστους συναδέλφους και να κατατεθούν την ημέρα ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Για το έντυπο πατήστε εδώ.

Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας.  Για το έντυπο πατήστε εδώ

Αίτηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού. Για το έντυπο πατήστε εδώ.

Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας. Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ.. Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη Δήλωση ασφαλιστικής κάλυψης. Για το έντυπο της Υ.Δ. πατήστε εδώ.

Αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος. Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη Δήλωση οικογενειακής κατάστασης. Για το έντυπο της Υ.Δ. πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη Δήλωση καταβολής επιδόματος τέκνων. Για το έντυπο της Υ.Δ. πατήστε εδώ.

Αίτηση για αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικού Στρατού Τύπου Α΄. Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ.

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης.  Για το έντυπο πατήστε εδώ

Παρακαλούμε τους νεοδιόριστους συναδέλφους όπως  επισκέπτονται καθημερινά την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. για να ενημερώνονται για πρόσθετες διευκρινήσεις, οδηγίες και ενέργειες που θα πρέπει να προβούν τις επόμενες ημέρες.