Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης καλούνται:  α) Τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, που κατέχουν οργανική θέση στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. εντός της οικείας Δ/νσης, καθώς και β) Τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ  στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου να υποβάλουν, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα λειτουργικών κενών, αίτηση απόσπασης- δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, από την Τετάρτη 27  Ιουλίου 2022  έως   την Κυριακή   31 Ιουλίου 2022  και ώρα 23:59.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Πίνακας λειτουργικών αναγκών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Αποσπάσεις 2022-2023.

ΑΙΤΗΣΗ