Εγκύκλιος

Δικαιολογητικά-Οδηγίες

Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ,αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να μπούν στην ιστοσελίδα του σχολείου www.artsch.gr

Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα αναρτηθεί στις 13 Μαΐου το πρωί (από 8:15 π.μ και εξής) ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής υποψήφιου-ας.MONO ηλεκτρονικά θα γίνεται η  υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στo Καλλιτεχνικό Σχολείο, όπου υπέβαλαν την αίτησή τους. Στοιχεία επικοινωνίας Καλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου: Τηλ. 2810-762610, Email: mail@gym-kallitech.ira.sch.gr Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως ενημέρωση με νέο έγγραφο.