Ανακοίνωνονται οι οριστικοί πινάκες μοριοδότησης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε Ηρακλείου και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου στην Ειδική και στη Γενική Αγωγή

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠΟΘΕΤ. ΓΕΝΙΚΗΣ 2024

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠΟΘ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 23-24

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 23-24

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΕΛΤ.-ΟΡ.ΤΟΠΟΘ 2024 v2_signed