Ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία απογραφής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα είναι ορατά για τους εκπαιδευτικούς  στο σύστημα απογραφής, μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ.