Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών Δασκάλων (ΠΕ70),Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων Ειδικής Αγωγής(ΠΕ70ΕΑΕ), Φυσικής Αγωγής(ΠΕ11) και Αγγλικής Φιλολογίας(ΠΕ06) για το διδακτικό έτος 2022-2023

Όμορες ομάδες Δημοτικών Σχολείων

Όμορες ομάδες Νηπιαγωγείων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

Πίνακες υπεραριθμιών:

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ70

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ60

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ70ΕΑΕ

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ06

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ11

Κενά για τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς:

ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΚΕΝΑ ΠΕ60

Όλοι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων Δασκάλων (ΠΕ70), Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων Ειδικής Αγωγής(ΠΕ70ΕΑΕ), Φυσικής Αγωγής(ΠΕ11), Αγγλικής Φιλολογίας(ΠΕ06) που ανήκουν οργανικά στα Δημ. Σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία, οφείλουν να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι όπως επίσης και τα σχολεία στα οποία επιθυμούν να τοποθετηθούν, εάν τελικά κριθούν υπεράριθμοι, από  την Παρασκευή  05-08-2022  έως και την Τρίτη 09-08-2022 και ώρα 14:00 με βάση τις οδηγίες της παραπάνω πρόσκλησης.

Sorry, comments are closed for this post

Μετάβαση στο περιεχόμενο