Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σοβαρής βλάβης υλικού, οι τηλεφωνικές γραμμές της ΔΙ.Π.Ε. Ηρακλείου δε λειτουργούν προσωρινά.

Γίνονται προσπάθειες για άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

Μέχρι τότε, η επικοινωνία με τη ΔΙ.Π.Ε Ηρακλείου θα γίνεται μόνο μέσω email ή της φόρμας επικοινωνίας της σελίδας μας.