Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης εθνικός χειριστής  του Διεθνούς Δικτύου ΠΕ  «Μαθαίνω για τα Δάση», «Learning about forests»,η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας  συντονιστικός φορέας του δικτύου και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν εξ αποστάσεως διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Το Δίκτυο «Μαθαίνω για τα Δάση» και τα Εργαστήρια Δραστηριοτήτων. Καλές Πρακτικές σχολείων γύρω από τους κύκλους  των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»

 Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρες 18:00-20:00.

Συμμετοχή  των εκπαιδευτικών στην ηλεκτρονική φόρμα που φαίνεται στην  Πρόσκληση  παρακάτω

έως και τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021.:

Δείτε τα συννημμένα έγγραφα.

Πρόσκληση Διαδ.Σεμινάριο ΜΓΤΔ_2-11-2021

Πρόγραμμα _Διαδ.Σεμινάριο ΜΓΤΔ_2-11-2021