Ορθή επανάληψη εγγράφου απόφασης ως προς τις κενές θέσεις Υποδιευθυντών.

 

907546ΝΚΠΔ-ΥΧΛ (1)

ΑΝΑΦΟΡΑ_ΑΝΑΛΗΨΗΣ_ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ