Ακολουθούν οι πίνακες τοποθέτησης των Νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ71 και ΠΕ79.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τους την Παρασκευή 01/09/2023.

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Πίνακας ΠΕ05

Πίνακας ΠΕ06

Πίνακας ΠΕ07

Πίνακας ΠΕ60

Πίνακας ΠΕ70

Πίνακας ΠΕ71

Πίνακας ΠΕ79