Την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023:

  • Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους.
  • Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι και τοποθετήθηκαν είτε κατά προτεραιότητα, είτε με τις γενικές αποσπάσεις, θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους.
  • Όλοι οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της οργανικής τους θέσης και θα παραμείνουν εκεί μέχρι την αντικατάστασή τους.
  • Όσοι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023 σε άδεια, δεν θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας.

Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!