Ακολουθούν οι πίνακες τοποθέτησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τους την Πέμπτη 01/09/2022.

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

ΠΕ70_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 2022