Ακολουθούν οι πίνακες τοποθέτησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ60ΕΑΕ και ΠΕ79. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τους την Πέμπτη 01/09/2022.

Η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ συνεχίζεται για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΕ06

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΕ08

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΕ11

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΕ60

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΕ60EAE

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΕ79