Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΠΕ Ηρακλείου.

Οι τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023.

ΤΟΠΟΘΕΣΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – Δ’ ΦΑΣΗ 1_12_2023 ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Δευτέρα 04/12 έως και την Τρίτη 05/12 απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους.

Εάν η τοποθέτηση αφορά περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

Σχετική στήλη με το σχολείο ανάληψης θα βρείτε στο παραπάνω αρχείο.

Διαβάστε σχετικές Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Καλή Τοποθέτηση!