Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε πρόσκληση/επαναπροκήρυξη για τις κενές θέσεις σε Πειραματικά Νηπιαγωγεία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 έως την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το παρακάτω έγγραφο.

Ρ41646ΝΚΠΔ-596_επαναπροκ_Προϊσταμένων