Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Ηρακλείου (Α’ φάση)

Τοποθετήσεις-6-9-2023

Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Πέμπτη 7 έως και την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Περισσότερες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγίες

Καλή Σχολική Χρονιά!