Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κρήτης, Ηρακλείου και Ρεθύμνου και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης, Χανίων και Λασιθίου.

6Ψ4Υ46ΝΚΠΔ-Η97-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος