Το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου, έπειτα από συνεδρίαση, κατάρτισε τους τελικούς πίνακες προσωρινής τοποθέτησης – αποσπάσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ11ΕΑΕ, ΠΕ60, ΠΕ60ΕΑΕ, ΠΕ70, ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91 και ΠΕ91ΕΑΕ, που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ και όσων αιτήθηκαν απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου (αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ) καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους την 1η Σεπτεμβρίου 2023.
  • Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι και τοποθετήθηκαν είτε κατά προτεραιότητα, είτε με τις γενικές αποσπάσεις, παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την 1η Σεπτεμβρίου 2023 στο σχολείο τοποθέτησής τους.
  • Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της οργανικής τους θέσης και θα παραμείνουν εκεί μέχρι  την αντικατάστασή τους.

Ακολουθούν οι πίνακες ανά κλάδο.

Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Πίνακες ΠΕ05

Πίνακες ΠΕ06

Πίνακες ΠΕ07

Πίνακες ΠΕ08

Πίνακες ΠΕ11

Πίνακες ΠΕ11ΕΑΕ

Πίνακες ΠΕ60

Πίνακες ΠΕ60ΕΑΕ

Πίνακες ΠΕ70

Πίνακες ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71

Πίνακες ΠΕ79

Πίνακες ΠΕ86

Πίνακες ΠΕ91

Πίνακες ΠΕ91ΕΑΕ