Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 έληξε η προθεσμία ανάκλησης των παραιτήσεων που υπέβαλαν οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 5420/Ε3/18-01-2024 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ και οριστικοποιήθηκε ο αριθμός των αιτούντων παραίτησης, η οποία θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση στις 31/08/2024.

Συγκεκριμένα ανά Ειδικότητα υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις παραίτησης:

ΠΕ70 – Δάσκαλοι Γενικής Αγωγής: 22

ΠΕ70 ΕΑΕ – Δάσκαλοι Ειδικοί Αγωγής: 1

ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί: 8

ΠΕ60 ΕΑΕΝηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής: 2

ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας: 3

ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής: 1

Σημειώνουμε επίσης ότι στις 21/6/2024 απολύονται λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας μια εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 και μια εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60.

Συνολικά, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί που θα συνταξιοδοτηθούν κατά στο Σχολικό Έτος 2023-2024 από την Π.Ε. Ηρακλείου είναι Τριάντα Εννέα (39).

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ηρακλείου κ. Μπελαδάκης Εμμανουήλ εύχεται σε όλους τους συναδέλφους που συνταξιοδοτούνται καλή συνέχεια στη γόνιμη και δημιουργική τους διαδρομή. Να συνεχίσουν να διδάσκουν με το παράδειγμά τους και να έχουν υγεία και ευτυχία στη ζωή τους.