Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που αιτούνται μετάθεση με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα κωφών και στη γραφή braille των τυφλών, για το σχολικό έτος 2022-2023.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση: από 5/12/2022 έως 9/12/2022 και ώρα 15:00 προς τη Δ/νση Π.Ε Ηρακλείου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο κεντρικό email της Διεύθυνσης: mail@dipe.ira.sch.gr.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ2022-2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΜΕ ΕΝΓ,ΕΓΒ 2022-23