Σας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών που αιτούνται
μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή ,σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ, με εξειδίκευση στην Ελληνική
Νοηματική Γλώσσα κωφών και στη γραφή braille των τυφλών, για το σχολικό έτος 2022-2023

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022- 2023

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 22-23

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΓ,ΕΓΒ