Πρόσκληση υποβολής δήλωσης για κάλυψη κενής θέσης Διευθυντήντριας Δημοτικού Σχολείου Σταυρακίων_signed

 

Αίτηση για τοποθέτηση σε κενή θέση Δ.Σ.