Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 315962/26-06-2023 έγγραφο (διαβάστε εδώ) του e-ΕΦΚΑ αλλάζει το έντυπο της αίτησης συνταξιοδότησης από 16/6/2023.

Το νέο έντυπο συμπληρώνεται από τον υποψήφιο συνταξιούχο και υποβάλλεται στην Υπηρεσία.

ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ