Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου με την υποστήριξη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης
Γιώργου Πανσεληνά και σε συνεργασία με τους Πρεσβευτές του έργου Scientix στο Ηράκλειο, διοργανώνει ενδοσχολική
επιμορφωτική δράση για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα STEM.

Το Scientix προάγει και υποστηρίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα
αντικείμενα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά). Έχει βραβευθεί ως καλή εκπαιδευτική
πρακτική, ανήκει στις εγκεκριμένες δράσεις από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ το Εθνικό Σημείο Επαφής
στη χώρα μας είναι ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ. Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το έργο Scientix και θα
γίνουν αναφορές σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πρακτικές και σενάρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 5:30 μμ – 9:00 μμ και
απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς ΠΕ04 και ΠΕ86, χωρίς να αποκλείονται και οι υπόλοιπες ειδικότητες STEM.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:
https://forms.gle/ccm2N4PkfzpWmYGe6 μέχρι και τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021.

Λόγω της χωρητικότητας των εργαστηρίων, η ημερίδα είναι ανοικτή σε 20 άτομα για τα εργαστήρια των Φυσικών
Επιστημών και 20 άτομα για τα εργαστήρια της Πληροφορικής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα σταλεί
ενημερωτικό μήνυμα για την επιλογή στην ημερίδα την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021.
Αυτονόητο είναι ότι θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι εκπαιδευτικοί καλύπτονται από τη δήλωση που
κάνουν και στο σχολείο τους, μέσω του συστήματος EDUpass.

 

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα της ημερίδας.