ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Κ.Ε.ΠΕ.Α. (ΚΠΕ) Βάμου απευθύνει πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς για συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα του  Κ.Ε.ΠΕ.Α. (ΚΠΕ)   Βάμου ΓΙΑ  2022.

Στα προγράμματα αυτά μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση μέχρι την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

Οι Υπεύθυνες/οι Σχολικών Δραστηριοτήτων καλούνται να κατατάξουν κατά σειρά προτεραιότητας και να στείλουν τον κατάλογο των αιτήσεων της Διεύθυνσής τους στο ΚΠΕ έως την Τετάρτη  15 Δεκεμβρίου   2021, έως τις 12 το πρωί.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των συναδέλφων.

Για το   Κ.Ε.ΠΕ.Α. (ΚΠΕ)   Βάμου

Ο Υπεύθυνος

Ποντικάκης Φώτιος

2021-12-02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ