Για να ανοίξετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ.