Καλούνται όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί  της   Π.Ε. Ν Ηρακλείου, αφού μελετήσουν τους επισυναπτόμενους  πίνακες με τα λειτουργικά κενά και τις σειρές κατάταξης, να υποβάλουν ηλεκτρονικά  δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης.

 Προθεσμία υποβολής από σήμερα 20/08/201 έως και την Τρίτη 24/08/2021 και ώρα 11:00π.μ.

Λειτουργικά κενά:

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ08

ΠΕ11

ΠΕ60

ΠΕ70

ΠΕ79

ΠΕ91

Σε όσα πακέτα ειδικοτήτων υπολείπονται ώρες, ενδέχεται να συμπληρωθούν σε ένα από τα σχολεία του πακέτου, στο οποίο  θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη.

 

Επισημαίνεται ότι η σειρά κατάταξης έγινε  βάσει του ΠΔ 144/97 (Οικογενειακά, συνυπηρέτηση, εντοπιότητα). Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζεται ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας και κατόπιν η σειρά διορισμού.

Πίνακες κατάταξης:

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ08

ΠΕ11

ΠΕ60

ΠΕ70

ΠΕ79

ΠΕ91

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά δήλωση προτίμησης σχολείου πατήστε εδώ.

Έχει ολοκληρωθεί ο  έλεγχος όλων των δικαιολογητικών από την υπηρεσία μας. Σε περίπτωση κάποιας παράληψης ή πιθανού λάθους όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση ή πρόσθετα δικαιολογητικά  επί του πίνακα κατάταξης, μπορούν να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά, έως και τη Δευτέρα 23/8/2021 και ώρα 14:00, στο παρακάτω link:

https://forms.gle/B7rHRRtRXQB9tWpn7

(Αν δεν ανοίγει ο παραπάνω υπερσύνδεσμος αντιγράψτε τον και επικολλήστε τον σε ένα φυλλομετρητή  Google chrome)