Τα λειτουργικά κενά στα ΠΣ και ΠΕΙΣ  θα καλυφθούν με αποσπάσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην οικεία ΠΔΕ και προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων στην οικεία ΔΠΕ  σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΑΙΘ.

Στην περίπτωση που  νεοδιόριστος  τοποθετηθεί σε ΠΣ ή ΠΕΙΣ το κενό που θα προκύψει θα καλυφθεί από αναπληρωτή.

Πρόσκληση για Πρότυπα και Πειραματικά