Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση και την Αίτηση για τις αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: Πέμπτη 13/06/2024 έως Τρίτη 18/06/2024 και ώρα 15:00 μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: mail@dipe.ira.sch.gr

Πρόσκληση για αμοιβαίες Μεταθέσεις

Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης